Tuesday, February 28, 2017

Trong cơ cấu mạng lưới hoạt động

 

Chức năng & Lănh vực hoạt động

 

 

Sản phẩm và dịch vụ

Các cty GSS có tương quan với nhau trong việc thực hiện các chức năng:

Tư vấn

- Tư vấn Tài chính Hợp Tác
- Tư vấn Thuế và Quản Lư Hợp Tác
- Tư vấn Quản Lư nguồn Nhân Sự tại Việt Nam
- Tư vấn chuẩn bị Đề tài Nghiên Cứu Tiền Khả Thi
- Tư vấn Đầu Tư và Thực Hiện Dự Án
- Tư vấn Đào tạo Quản Lư Dự Án

Phối Hợp Cấp Vốn Dự Án: GSS có khả năng phối hợp cung cấp vốn dự án giữa các đối tác quốc tế với các ngân hàng và các định chế tài chính địa phương.

Quản Lư Quỹ: GSS hiện tại đang thành lập một Công ty Quản Lư Quỹ với các chuyên gia trong nước và các đối tác nước ngoài với nhiệm vụ quản lư MEGA FIDELITY FUNDS tại Việt Nam.

Dịch vụ Tư Vấn Đầu Tư: Các công ty Tư vấn GSS phía Bắc và phía Nam Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ cho các dự án ở nhiều vùng khác nhau. GSS cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp thành lập hồ sơ xin phép ở mọi cấp độ. Chúng tôi cũng tham gia thẩm định dự án phục vụ cấp vốn.

Đào Tạo Nguồn Nhân Sự: Hội Ái Hữu cựu nam sinh trường Đại Học SCUPS, nơi TS. THUYÊN có nhiều bạn học cùng lớp là những chuyên gia trong các lănh vực đa dạng đang thành lập các trung tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật và Trường Quản Trị & Công Nghệ cho người Việt Nam với những khóa đào tạo dành cho các Nhà Quản Lư và những công nhân kỹ thuật giỏi trong các ngành ứng dụng Công Nghệ Cao.

Nghiên cứu Thị Trường và Đại Diện Xuất /Nhập Khẩu
TS. THUYÊN và các cộng sự là những người có nền tảng trong lănh vực nghiên cứu thị trường về các ngành công nghiệp khác nhau đáng ghi nhận về Đại Lư Xuất/Nhập Khẩu (Cụ thể là A. Meredith Jones, Liverpool, Thyssen Rheinstahl Technik GmbH, Dusseldorf, Solar Resources Gp, Singapor, Fusheng Co., Ltd, Taiwan,etc…)

Thực hiện Dự Án
GSS có thể phối hợp thực hiện dự án với mọi Công Ty Quản Lư Dự Án Quốc Tế tại Việt Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

GSS đă liên kết thành lập các khóa huấn luyện cho Ngân Hàng Nhà Ở TP. Hồ Chí Minh về kỹ thuật Giao Dịch Ngoại Hối (Cùng với Sự trợ giúp về phần mềm tài chính của máy điện toán) vào năm 2005.

GSS sẽ tài trợ để xuất bản bộ sách về Giao Dịch Ngoại Hối, Mua Bán Nhà, Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán, trong sự liên kết với nhiều nhà xuất bản khác tại TP. Hồ Chí Minh, với sự hợp tác ưu tiên của nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

GSS cũng nhận được sự cho phép về nguyên tắc từ Ban KinhTế Trung Ương Đảng để tổ chức các buổi hội thảo về Giao dịch Ngoại Hối và Hàng Hóa lớn & Phái sinh, là kết quả dẫn đến sự thành lập các Trung tâm Giao Dịch Ngoại Hối và Thị Trường Hàng Hóa Lớn đầu tiên của Việt Nam. V́ mục đích này, CTy TNHH GSS TP. Hồ Chí Minh đă tái tổ chức Cty TNHH Kim Ngân thành những công ty mới để đón nhận những nhiệm vụ mới.

Cùng với sự hỗ trợ của WORLD WEALTH FIDELITY GROUP từ Singapore, GSS sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính cho tất các khách hàng đang có nhu cầu cần vốn, hoặc trợ giúp trong việc sắp xếp lại vốn chung. GSS sẽ là nhà tư vấn cho các dự án về hạ tầng cơ sở ở tầm cỡ quốc gia, nhà máy lọc dầu.

 

top

 
46807


Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2006 by GSS Corporation®. All rights reserved.